svenda

Persondatapolitik WordCare AB

Du ska känna dig trygg i att jag hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgifter jag hanterar

 1. Namn, mejladress och eventuell annan kontaktinformation som jag får via mejl.
 2. Personnamn i texter, filmer eller ljudfiler som jag fått i uppdrag att översätta eller transkribera. Uppgifter om personens yrke, studier, hobbyer och i vissa fall sjukdom eller funktionshinder kan förekomma i samband med namnet.
 3. I vissa fall får jag dokument av en känslig natur att översätta, till exempel olika typer av avtal.
 4. Sedvanlig mejlkorrespondens med såväl kunder som kollegor.
 5. Visitkort som jag får vid personlig kontakt med befintliga och/eller potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Så här hanterar jag personuppgifter

 1. Namn och mejladress sparas endast i form av själva mejlkorrespondensen som i mejlprogrammet placeras i mappar för olika kunder, leverantörer och samarbetspartners så de är lätt tillgängliga. Mejlprogrammet är en webblösning som efterlever GDPR och med vilken det har ingåtts ett personuppgiftsbiträdesavtal.
 2. Faktureringsuppgifter sparas i ett säkert webbaserat faktureringsprogram som behandlar alla uppgifter i enlighet med GDPR.
 3. Telefonnummer sparas endast i form av mejlkorrespondensen och läggs inte in i telefonens adressbok eller på SIM-kortet.
 4. Det ursprungliga dokumentet sparas tillsammans med det översatta. För de flesta översättningar sparas texterna även uppdelat i segment i ett så kallat translation memory (TM). Ett TM fungerar som referens för kommande översättningar, vilket säkrar konsekventa termer. Ovanstående filer sparas inte lokalt på datorn men i en säker molnlösning som efterlever GDPR och med vilken det har ingåtts ett personuppgiftsbiträdesavtal. Dessutom sparas det ursprungliga beställningsmejlet med den/de ursprungliga filerna i en arkivmapp i mejlprogrammet.
 5. Mejlkorrespondens sparas i tio år, enligt preskriptionstiden under svensk lag.
 6. Visitkort sparas endast med det syftet att vid första givna tillfället skicka ett mejl till givaren av visitkortet för att på det sättet få in kontaktuppgifterna i mejlprogrammets mappstruktur. Det fysiska visitkortet sparas endast i några få dagar.

Vad jag inte gör med dina uppgifter

Jag skickar inga nyhetsbrev, jag skickar ingen reklam. Jag lämnar inte vidare dina kontaktuppgifter utan att fråga dig. Det kan alltid hända att en kund eller en kollega vill ha kontakt med någon som jobbar med just det du gör. I så fall kontaktar jag dig alltid och ber om tillstånd att skicka dina kontaktuppgifter till dem.

Dina rättigheter

Du kan alltid be att få veta vilka uppgifter jag har om dig, och du har rätt att be mig att radera alla dina personuppgifter. Vissa typer av information måste jag dock enligt lag spara i minst sju år. Du har också rätt att be mig att uppdatera de uppgifter jag har om dig.

Min hantering av personuppgifter innebär väldigt låg risk för individers fri- och rättigheter (alltså sådant som kan leda till diskriminering, identitetsstöld eller bedrägeri, finansiell förlust, skadlig ryktesspridning eller som är ett brott mot sekretess/tystnadsplikt). Datorn och nätverket som dessa uppgifter lagras i skyddas på betryggande sätt med antivirusprogram, brandvägg, lösenord och ett säkert mejlprogram.