svenda

KORREKTUR

KorrekturDen sista finputsningen på en text kan vara helt avgörande för att din nya broschyr inte hamnar i papperskorgen eller att ditt viktiga pressmeddelande inte missförstås, och självklart ska din produkt presenteras utan stavfel och slumpmässigt utplacerade kommatecken.

WordCare hittar de språkliga misstagen så att den viktiga informationen framgår tydligt för kunden.