svenda

GENOMSKRIVNING

GenomskrivningIbland stretar texter emot. Kanske är din nyskrivna produktbeskrivning invecklad i halvtrista formuleringar och lite för många förklaringar. Eller så låter din översättning av en amerikansk text inte riktigt svensk, och den språkliga stilen går inte hem på hemmamarknaden.

Oavsett om texten ska skruvas upp eller ner, eller om den ska skrivas om helt, har WordCare verktyget i orden.